Soutěžní řád soutěže „ MADEJA SPORT cup “/ MSC 2019

 

Kategorie:

U10 - přípravka chlapci a dívky   ( 2009 – 2010 ) V této kategorii mohou startovat i ročníky 2011, pokud jsou členy AD SLČR a mají své kódové číslo i potvrzení o zdravotní způsobilosti.

U12 - předžáci a předžačky ( 2007 – 2008 )

 

Disciplíny:

12x Obří slalom, vždy jednotlivci,

 

Podmínky účasti v závodě:

- platný doklad o členství v SLČR

- průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku

- odevzdané prohlášení závodníka/závodnice k registraci pro starty na závodech v alpských disciplínách OSÚ SLČR

- za to, že závodník splňuje všechny požadavky AD SLČR zodpovídá vysílající složka

 

Startovní pořadí:

Bude losována vždy první patnáctka podle průběžného celkového pořadí jednotlivců v dané kategorii a dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. Závodníci, kteří dosud nefigurují v průběžném pořadí, budou vylosováni v poslední skupině.

Pořadí kategorií: přípravka dívky, chlapci, předžačky, předžáci

 

Startovné:

Startovné na jeden závod činí 200,-

 

Vyhodnocení soutěže:

Do celkového pořadí se započítává 50% uskutečněných závodů, v případě, že počet závodů bude liché číslo, bude počet hodnocených závodů zaokrouhlen nahoru. V případě, že se odjede z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než polovina závodů, do celkového pořadí se budou započítávat všechny dosažené výsledky v uskutečněných závodech. Závodníci, kteří dosáhnou stejného umístění obdrží stejný počet bodů za umístění. Následné body za umístění se vypouští.

 

Bodová stupnice bodů za umístění:

  1. - 50b. 6. - 30b. 11. - 20b. 16. - 15b. 21. - 10b. 26. - 5b.
  2. - 45b. 7. - 28b. 12. - 19b. 17. - 14b. 22. - 9b. 27. - 4b.
  3. - 40b. 8. - 26b. 13. - 18b. 18. - 13b. 23. - 8b. 28. - 3b.
  4. - 36b. 9. - 24b. 14. - 17b. 19. - 12b. 24. - 7b. 29. - 2b.
  5. - 33b. 10. - 22b. 15 - 16b. 20. - 11b. 25. - 6b. 30. - 1b.

 Vyhlášení soutěže oddílů:

Do pořadí oddílů se počítá umístění všech závodníků z jednotlivých oddílu a kategorie, dle celkového pořadí jednotlivců. Vyhlášení bude po posledním závodě, první tři oddíly získají medaile a drobné ceny.

 

Propozice jednotlivých závodů:

Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů soutěže MSC.

 

Ceny:

Každý závod bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa v každé kategorii.

  1. - 3. místo pohár, věcná cena, diplom.
  2. - 10. místo medaile, věcná cena, diplom.

Diplomy, poháry a medaile zajistí sponzor soutěže, věcné ceny zajistí pořadatel závodu.

 

Měření a zpracování výsledků:

Pořadatelům se doporučuje používat program na zpracování výsledků OSÚ AD SLČR.

Výsledky pak budou v co nejkratším čase zveřejněny na internetu.

Výsledky po závodě odeslat na zpracovatele kompletní evidence závodů OSÚ AD SLČR, který je po kontrole uvede do celkového kalendáře OSÚ AD SLČR.

  

Přihlášky:

Elektronicky na podstránce "Registrace" - vždy na jednotlivé závody samostatně.

Další upřesnění najdete v Pravidla OSÚ AD SLČR platné od 1.12.2016 a SŘ osÚ AD a SŘ KOSÚ AD T, M, B.

  


  

Komisař soutěže: Světlana Kořístková

 

Generální partner:

Hlavní sponzor:

 

 

Pod  záštitou hejtmana